Výročná členská schôdza

Mesto Giraltovce - Výročná členská schôdza

Mesto Giraltovce
Pátek 23.2.2018
od 15:00 do 18:00
Mesto Giraltovce
SlovakiaGiraltovce08701
Zobraz na mapě
0 účastníků
Výbor ZO SZV Giraltovce Vás srdečne pozýva na Výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční 23. februára 2018, piatok o 15, 00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Giraltovciach.

Navrhovaný program VČS :
1; Otvorenie
2; Voľba návrhovej a mandátovej komisie,
3; Hodnotiaca správa za rok 2017
4; Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
5; Správa revíznej komisie ZO SZV za rok 2017
6; Plán činnosti ZO SZV pre rok 2018
7; Jubilanti
8; Diskusia
9; Návrh na uznesenie
10; Záver

Zobrazit více


Poznámka : Pred VČS budeme prijímať objednávky na poháre na med a viečka s podtlačou; objednávka liečiv podľa aktuálneho cenníka.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Ukaž trochu lásky.

A dej nám like!

Děkujeme.

Jedním palcem nahoru velice pomůžete.

Děkujeme.