Krásnohorská jakyňa

Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovakia - Krásnohorská jakyňa

Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovakia
Sobota 25.1.2020
od 16:00
Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovakia
SlovakiaKrásnohorská Dlhá Lúka
Zobraz na mapě
0 účastníků
Navštívte za doprovodu vodcu zo Speleologickej vodcovskej služby bežne neprístupnú Krásnohorskú jaskyňu v Slovenskom krase.

Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa vytvorená činnosťou podzemného potoka Buzgó, kde nájdete unikátny 32, 6 m vysoký sintrový stĺp. Pôvodný objavný vchod, ktorý je dnes už zavalený, pochádza z roku 1964. Dnes sa do jaskyne vstupuje tunelom vyrazeným v roku 1982. V súčasnosti je známych 1556 m podzemných priestorov tohoto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených približne 450 m.

Pri prehliadke tejto krásnej jaskyne budete prechádzať Perejovým dómom s burácajúcim podzemným tokom, ktorý mu vyslúžil jeho meno, Puklinovou chodbou až k Veľkému Kaňonu, s priemernou výškou 12 m a šírkou 3 m. Na druhej strane zostúpite po rebríku do Abonyiho dómu s výškou 40 m, ktorého dno je v južnej časti vyplnené Druhým jazerom. Lanovým traverzom sa dostanete do Siene obrov – najimpozantnejšie priestoru jaskyne s výškou 45 m, ktorý svoje meno dostal podľa gigantických sintrových stĺpov. Bohatstvo výzdoby a jej farebnosť na začiatku tejto siene je skutočne nevšedná a určite Vás očarí. Vyvrcholením prehliadky bude pohľad na monumentálny unikátny prírodný výtvor, ktorý svojimi rozmermi a estetickými hodnotami nemá v Európe obdobu. Je to Kvapeľ rožňavských jaskyniarov vysoký 32,6 m a s touto výškou je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov, ako najväčší sintrový stĺp na svete.

Prevážna časť prehliadkovej trasy vedie ponad podzemný tok, alebo v jeho blízkosti. Prírodné prekážky prekonávajú návštevníci pomocou drevených lávok, rebríkov a lanových premostení. Prehliadková trasa je vhodná takmer pre všetkých, okrem obéznych ľudí a detí do 8 rokov. Deti do 8 rokov môžu vstúpiť do jaskyne len výnimočne a iba vtedy, ak je na každé takéto dieťa k dispozícii jeden sprievodca. Nutná je samozrejme prítomnosť rodiča.

V sezóne sa uskutočňujú pravidelne 3 vstupy po maximálne 10 osôb na jeden vstup, pri minimálnom počte 4 osôb, alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb. Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov na jeden vstup, je lepšie aj v sezóne si návštevu jaskyne predom rezervovať. Mimo sezóny je možné vstupy dojednať aj v iných hodinách telefonicky alebo e-mailom, ak sa tým nenaruší harmonogram ďalších vstupov. Odporúčame priniesť si vlastnú pevnú obuv, najlepšie vibramy.

Obdobie Vstupy
Január, február 10.00, 13.00
Marec
1. apríl - 14. jún 9.00, 11.30, 14.00
15. jún -15. september 9.00, 11.30, 14.00

Zobrazit více
15. september - 30. november 9.00, 11.30, 14.00
December 10.00, 13.00

oficiálna stranka:


Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Ukaž trochu lásky.

A dej nám like!

Děkujeme.

Jedním palcem nahoru velice pomůžete.

Děkujeme.