Arborétum Mlyňany

Pohranice - Arborétum Mlyňany

Sobota 25.1.2020
od 16:00
Pohranice
SlovakiaPohranice
Zobraz na mapě
18 účastníků
Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu viac ako 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parkovo upravenej plochy je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

V súčasnosti sa arborétum rozprestiera na ploche 67 ha v 2 katastrálnych územiach - Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu chráneného areálu arboréta tvorí romantický kaštieľ z r.1894 s charakteristickou vežou z r.1905.

Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky.

Do 40 ha dubovo-hrabového lesíka boli postupne dosádzané dovezené dreviny získané od zahraničných škôlkarských firiem v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Hlavným cieľom bolo sústrediť čo najviac cudzokrajných drevín a dokázať ich životaschopnosť v našich podmienkach.

V súčasnosti je arborétum sídlom jedného z pracovísk SAV. Pracovisko a sa pokladá za priekopníka v rozvoji výskumu dendrofyziológie na Slovensku.


Arborétum Tesárske Mlyňany
Zdroj: youtube.com

Arborétum je otvorené pre verejnosť v týždni od 8.00 do 18.00 hod. Cez víkend a vo sviatok od 9.00 do 18.00 hod. Do objektu arboréta je zákaz vodiť psov.

Zobrazit více

Podrobnejšie informácie o zbierkach arboréta, akciách pre verejnosť a vstupnom nájdete na webovej stránke arboréta ().


súradnice: n48.319377 e18.369108 alebo
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Ukaž trochu lásky.

A dej nám like!

Děkujeme.

Jedním palcem nahoru velice pomůžete.

Děkujeme.