Ale o prawdę w Polsce się nie walczy...

Holysov - Ale o prawdę w Polsce się nie walczy...

Holysov
Pátek 5.5.2045
od 21:00
Holysov
Czech RepublicHolysov
Zobraz na mapě
0 účastníků
5 maja 1945 roku
Zwykły dzień. Wybuch powstania w Czechosłowacji. Dz
isiaj o 10 wraz z alarmem
uderzyła nas wiadomość, Że Czesi schwycili za broń.
Teraz jest godz. 20, od rana jeste-
śmy w akcji. Wdarliśmy się do miasteczka Holiszowa.
Opanowaliśmy miasto i fabrykę
amunicji, która była bombardowana 3 maja, wypuścili
śmy około 2 tys. robotników
z obozu. Powitali entuzjastycznie nasze przybycie.
Wśród nich było około tysiąca Polaków,
głównie kobiet, z których radości byliśmy do głębi
wzruszeni. Zdobywając miasto, za-
braliśmy duże ilości broni, amunicji, Żywności, któ
rą po uzupełnieniu naszych zapasów

Zobrazit více
rozdaliśmy miejscowej ludności, a broń partyzantom
czeskim, przez co więzy przyjaźni
między Czechami i Polakami zacieśniły się. Wycofali
śmy się z miasta, zabierając jeńców
i pozostawiając Czechów, którzy mają je dalej utrzy
mywać. Podobno powstańcy czescy
opanowali Pilzno, a w Pradze toczą się ciężkie walki. Czesi wzywają od Amerykanów
pomocy drogą radiową. Radio Londyn zapewnia, że ta
pomoc nadejdzie niebawem.
Z niepotwierdzonych wiadomości wynika, że Niemcy sk
apitulowali na całym froncie za-
chodnim i dostali czas na złożenie broni do jutra g
odz. 12 (6 V).
Myślę, Że do jutra wytrzymamy. Do poważniejszych dz
iałań nie dochodzi, jest tylko
lokalna działalność patroli. Ponieśliśmy bardzo małe
straty, bo tylko jednego rannego
(por. Lotka). Wypadki toczą się błyskawicznie.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Ukaž trochu lásky.

A dej nám like!

Děkujeme.

Jedním palcem nahoru velice pomůžete.

Děkujeme.