Workshop Evropské občanské iniciativy v Praze

Zastoupení Evropské komise v Praze - Workshop Evropské občanské iniciativy v Praze

Zastoupení Evropské komise v Praze
Pátek 5.10.2018
od 8:30 do 12:30
Zastoupení Evropské komise v Praze
CZJungmannova 745/24110 00
Zobraz na mapě
0 účastníků
| CZ | 
KDY?
Rádi byste se podělili o vědomosti, jak posílit občanskou demokracii? Roadshow Evropské občanské iniciativy míří do Prahy! Její workshop zaměřený na výměnu zkušeností a znalostí se uskuteční 5. října 2018 od 8:30 do 12:30 v prostorách zastoupení Evropské komise v Praze. Přijďte a setkejte se s aktivními občany, podniky, akademiky nebo nevládními organizacemi a diskutujte o tom, jak ovlivnit politiku Evropské unie.
CO?
Půldenní workshop Chopte se iniciativy: Evropská občanská iniciativa jako nástroj k utváření Evropy se koná v rámci Festivalu demokracie 2018 a je organizovaný za podpory Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Společně si během něj položíme mimo jiné následující otázky: Jak může fungovat celoevropská demokracie? Jak mohou občané přispět k jejímu správnému fungování? Jak změnit protesty a aktivismus v činy? Jak povzbudit občany, aby využívali možnosti věci změnit? 
PROGRAM
Workshop se bude během panelové diskuze a breakout sessions soustředit na současnou situaci občanské demokracie v České republice. Jeho cílem je sdílet zkušenosti a know-how v koordinování úspěšné kampaně Evropské občanské iniciativy – získávání finančních prostředků, budování partnerství, promování a zvyšování povědomí o kampani.
8:30 – 9:00 Káva na uvítanou | Matchmaking 
9:00 – 10:30 Panel | Celoevropská participativní demokracie: jak na ní
Moderator: Christian Kvorning, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
Pascal Herry, Team leader, Evropská občanská iniciativa, Evropská komise
AIESEC Česká republika
Kancelář vlády České republiky (TBC)
Univerzita Karlova (TBC)
Fabien Dongradi, Team leader, kampaně Evropské unie, GOPA Com.

Zobrazit více
Q&A a sdílení zkušeností publika 
10:30 – 11:00 Coffee break | Matchmaking
11:00 – 12:15 Breakout sessions | Evropská občanská iniciativa v praxi: jak sdílet zkušenosti s tím, co funguje? 
Jak podpořit vlastní občanskou iniciativu?
Jak získat finanční prostředky na vlastní kampaň?
Jak najít ty správné partnery?
12:15 – 12:30 Závěr
Moderator: Christian Kvorning, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
Pascal Herry, Team leader, Evropská občanská iniciativa, Evropská komise 

| EN |
WHEN?
Keen to share knowledge about how to make citizen-powered democracy work? On 5 October 2018, the European Citizens’ Initiative Roadshow is travelling to Prague, the Czech Republic!
Join us at the European Commission Representation Office in Prague from 8.30 to 12.30 to meet like-minded citizens, businesses, academics, and NGOs and talk about ways to influence European policy-making together.
WHAT?
The half-day knowledge-sharing workshop Take The Initiative: European Citizens’ Initiative as a tool to shape Europe is part of the 2018 Festival of Democracy and is organized with the support of EUROPEUM Institute for European Policy. Together we will search for answers to some questions of great significance: How to make pan-European democracy work? In what ways can citizen participation contribute to good governance? How to turn protest and activism into actual change? How to encourage citizens to use their power to make change?
AGENDA
With a panel discussion, followed by breakout sessions, the workshop aims to discuss the state-of-play of citizen-powered democracy in the Czech Republic and share experience and know-how of coordinating a successful European citizens’ initiative campaign – raising funds, building partnerships, promoting and raising awareness. 
8:30 – 9:00 Welcome coffee | Matchmaking
9:00 – 10:30 Panel | Pan-European participatory democracy: making it happen
Moderator: Christian Kvorning, Research Fellow at EUROPEUM Institute for European Policy
Pascal Herry, Team leader, European Citizens’ Initiative, European Commission 
AIESEC Czech Republic 
Office of the Government of the Czech Republic (TBC)
Univerzita Karlova (TBC)
Fabien Dongradi, Team leader, EU Campaigns, GOPA Com. (confirmed)
Q&A with sharing experiences from the audience
10:30 – 11:00 Coffee break | Matchmaking
11:00 – 12:15 Breakout sessions | European Citizens’ Initiative in practice: how to share knowledge about what works?
How to promote your citizens’ initiative? 
How to raise funds for your campaign?
How to look for partners to support your initiative and campaign?
12:15 – 12:30 Closing
Moderator: Christian Kvorning, Research Fellow at EUROPEUM Institute for European Policy 
Pascal Herry, Team leader, European Citizens’ Initiative, European Commission 
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Ukaž trochu lásky.

A dej nám like!

Děkujeme.

Jedním palcem nahoru velice pomůžete.

Děkujeme.